Verkkosivujen saavutettavuusopas

Älä käännytä asiakkaita pois huonon käyttäjäkokemuksen vuoksi

Lataa ilmainen oppaamme, niin saat ymmärryksen siitä, mitä saavutettavuus on, miten se huomioidaan verkkosivuilla ja miksi siihen ylipäätään kannattaa panostaa.

Lataa saavutettavuusopas

Saavutettavuusopas Verkkovaraani
Saavutettavuusopas Verkkovaraani - sisällys

Saavutettavuus on nouseva trendi, eikä ihme!

Moni on ymmärtänyt, että saavutettavuudessa kyse ei ole pelkästään lain pykälien noudattamisesta, vaan kohderyhmän palvelemisesta mahdollisimman hyvin. Saavutettavuus lisää verkkopalvelun käyttömukavuutta erityisryhmien lisäksi ihan kaikilla käyttäjillä. 

Olemme koonneet oppaan, joka on suunnattu etenkin yrityksen verkkosivuhankinnoista, asiakashallinnasta tai markkinoinnista ja viestinnästä vastaaville. 

Kymmenen sivun oppaassamme kerromme:

  • Mitä saavutettavuus on ja mitä laki siitä sanoo
  • Miksi saavutettavuudesta on tärkeää huolehtia ja keitä se hyödyttää
  • Miten saavutettavuus huomioidaan verkkosivuilla - mikä siihen vaikuttaa ja miten saavutettavuutta voi parantaa
  • Esimerkkejä saavutettavista verkkosivuista
kaktus-1

Verkkovaraani auttaa teitä kaikissa saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä

Me Verkkovaraanissa olemme erikoistuneet saavutettavien verkkopalvelujen toteuttamiseen. Tunnemme WCAG:n 2.1 -standardin kriteerit ja osaamme toteuttaa sivustot niin teknisesti kuin sisällöllisesti saavutettavalla, käyttäjää parhaiten palvelevalla tavalla.

Verkkovaraani toteuttaa

Saavutettavat verkkosivut

Meillä on kokemusta niin pienien kuin laajojen saavutettavien verkkopalvelujen toteutuksesta.

Helpoimmalla saavutettavuuteen päästään, kun se huomioidaan jo sivujen perustamis- tai uudistamisvaiheessa.

verkkovaraani-logo-lrg

Saavutettavuuden auditoinnit

Saavutettavuuden auditoinneilla eli saavutettavuustestauksilla saadaan selville sivujen nykytila. 

Kiinnitämme kattavassa auditoinnissa huomiota niin sivujen tekniseen saavutettavuuteen kuin aistinvaraiseen käyttökokemukseen.  

Ota yhteyttä saavutettavuusasiantuntijaan

Oppaasta löydät kattavan opastuksen verkkosivujen saavutettavuuteen. Jos opas herättää kysymyksiä tai suunnittelette verkkosivujen uudistamista tai saavutettavuuden testaamista, ota rohkeasti yhteyttä!